Em Thư Kí Chui Gầm Bàn Bú Cặc


Tham gia telegram để xem video hot >>> https://t.me/clipphimLà giám đốc công ty, tôi thường xuyên phải có trợ lý, tôi đã thuê hắn một cô gái trẻ đẹp, làm thư kí riêng cho tôi, ngoài việc đi cùng tôi kí hợp đồng, ghi chép những lịch trình, công việc cần thiết, để tránh bị quên. Nay cũng là ngày nghỉ, tôi ngồi xem sổ sách, còn em thư kí tôi giao cho việc bú cặc cho tôi.